24._Omslag_Couperus.jpg

Louis Couperus: Bloemlezing uit zijn gedichten

Louis Couperus, geliefd en bewonderd om zijn romans, heeft gedurende een groot deel van zijn leven ook poëzie geschreven. In zijn gedichten is hij vooral de estheet die vervuld is van een diepgeworteld verlangen naar schoonheid.  

Die schoonheid vond hij bijvoorbeeld in schilderkunst en beeldhouwkunst. Maar ook in figuren uit het verleden. In Italië opende zich voor hem de wondere wereld der Antieken, die hem zó inspireerde dat hij zich een ‘herboren Romein’ voelde. 

De virtuoze taal, de levendige fantasie en het inlevingsvermogen van de schrijver maken de kennismaking met zijn gedichten tot een verrassende ontdekking. Verschool hij zich in zijn proza vaak achter zijn romanfiguren, in zijn gedichten geeft hij veel meer van zichzelf prijs. Met zijn poëzie wordt het ‘literaire portret’ van Louis Couperus vervolmaakt.

Deze bloemlezing geeft een representatief beeld van het dichterlijk werk van Couperus. Een inleiding en toelichtend commentaar maken zijn poëzie toegankelijker voor de hedendaagse lezer.

Frans van der Linden (1940) is medewerker van het Louis Couperus Museum en bezorgde in 2013 in de Prominentreeks John Ricus Couperus, Herinneringen van een oude vader.

GEEN VERZENDKOSTEN

ISBN: 9789079272624

Aantal pagina's: 188

Prijs: € 16,95   

recensie

Recensie Gedichten van Couperus

'Deze bloemlezing is vooral een bijzondere aanwinst voor de bibliotheek van Couperus-liefhebbers,' aldus Andre van Dijk op de website 8weekly. Hij schrijft ook nog wat nare - en onterechte - dingen. 'Een zielloze typografie.' Hoe komt-ie erbij. Het is de Janson, vernoemd naar een Nederlandse lettersnijder en drukker Anton Janson. Maar het eigenlijke lettertype is veel ouder (17de eeuw). Het zal met de smaak van Van Dijk te maken hebben.De hele recensie is te lezen op: http://8weekly.nl/recensie/eene-naieve-liefde/

recensie

Boek van de dag in de HDC-bladen

Op 31 juli was de bloemlezing van Couperus' gedichten 'het boek van de dag' in de regionale dagbladen van de Hollandse Dagblad Combinatie (HDC), waarin onder andere verenigd zijn de Gooi & Eemlander, Noord Hollands Dagblad, Leidsch Dagblad en Haarlems Dagblad. Een bereik van zo'n 200.000 lezers.

Zie ook:

pdf icon  Recensie Couperus G&E.pdf  

recensie

Arjan Peters over de gedichten van Couperus

Couperus dicht wuft én aards

"Een jeugdzonde, de poëzie van Louis Couperus (1863-1923). Hoeven we het niet over te hebben, of misschien alleen nog in honende zin, door het aanheffen van de titel van zijn debuutbundel uit 1884: Een lent van vaerzen.

Tegen deze straffe reputatie komt Frans van der Linden in het geweer, de bezorger van een royale bloemlezing uit de poëzie van de Haagse schoonheidsaanbidder. Hij heeft argumenten, maar bovenal enkele klinkende bewijzen. De titel van de bundel, 'O gouden, stralenshelle fantazie!', helpt helaas niet mee, en natuurlijk komen we wufte aanstellerij tegen in de vorm van 'paerlenwemeling', 'mauve zonnesterven', en een 'beekjen' dat zich 'zangzoet-babblend' laat horen. Maar daarnaast is Couperus oprecht getroffen door naakt stoeiende baders aan het Lido van Venetië, getuigt de sonnettencyclus Nacht zonder effectbejag van een depressie, en in het historische epos Endymion slaat hij zowaar een blije toon aan. Maar ja, toen had hij het dan ook over een Alexandrijnse volksjongen. 

'Mijn moeder Merope stalde uit haar vaten/ Tusschen barbier, ooftstal en koekekraam./ Pasteibakker, baardschrapper, fruitvrouw praatten:/ Marktbuurverkooperpraatjes: 'Morgen saâm!' 

Die onverwacht aards dichtende Couperus wordt ons nu terug geschonken.", aldus Arjan Peters in De Volkskrant van 22 augustus 2015

nieuws

Joop Leibbrand over Couperus' poëzie

Duidelijk is dat Couperus ook als dichter een vakman was en als zodanig eigenlijk best eerherstel verdient. Zijn vormbeheersing is groot, de sonnetten schrijft hij schijnbaar moeiteloos, zijn taal is virtuoos, al zal het etiket ‘al te precieus’ altijd aan hem blijven kleven, zijn fantasie lijkt onuitputtelijk en als ‘verteller’ weet hij regelmatig zo te boeien dat je het gekunstelde van zijn taal voor lief neemt, ja zelfs gaat waarderen, omdat het zo authentiek is.

Niemand verwacht dat poëzieminnend Nederland nu en masse naar de boekhandel rent om de bloemlezing aan te schaffen. Zo realistisch zal de uitgever ook wel zijn. Maar wie de stap wel zet, zal zich beloond zien met een heuse ontdekking. Die van de interessante, verrassend goed leesbare dichter Couperus – mits je je aan zijn taal gewonnen geeft.

De hele recensie is te lezen op www.meandermagazine.net

http://meandermagazine.net/wp/2015/07/illuzie-is-behaagziek-als-een-vrouw/

recensie

Rond1900 over de poëzie van Couperus

Wij raden u, o hedendaagse lezer, sterk aan dit boekje (verzendkostenloos) te bestellen en in de vakantiekoffer te stoppen. Al was het maar omdat u natuurlijk – u leest immers niet voor niets rond1900.nl – een literaire snob bent. En wat is er nu snobbistischer dan in het vliegtuig tussen het plebs gespot te worden, schaamteloos lezend niet in een roman van Couperus, want dat doen er (gelukkig) nog velen, maar in diens ‘vaerzen’? Precies!

Los van snobappeal is het een interessante bundel die inderdaad een representatieve en door Van der Linden goed toegelichte selectie uit dit schaduwdeel van het oeuvre van de Haagse meester geeft. Of die poëzie u ook bekoort – dat is persoonlijk en geheel aan u. Oordeelt u zelf en schaft het snel aan.

De hele recensie staat op www.rond1900.nl te lezen.

http://rond1900.nl/?p=21115

nieuws

Linden Chabot.jpg

Bart Chabot krijgt poëziebundel van Louis Couperus

Bart Chabot is Hagenees, dichter en ook nog eens een groot bewonderaar van het werk van Couperus. Het lag daarom voor de hand dat juist hij werd uitgenodigd op de presentatie van een bloemlezing uit Couperus' gedichten 'O, gouden, stralenshelle fantazie!', verschenen als deel 24 van de PROMINENT-reeks. Dat gebeurde in het Couperus Museum aan de Javastraat in Den Haag. Een groter contrast dan tussen de bezorger van het boek, Frans van der Linden, en Bart Chabot is nauwelijks denkbaar. De een groot en letterlijk en figuurlijk altijd aanwezig; de ander klein en bescheiden. Maar ze delen hun grote bewondering voor Louis Couperus, die Chabot de grootste schrijver noemde die Nederland ooit heeft voortgebracht. Als een Nobelprijs voor de literatuur postuum zou kunnen worden toegekend, dan zou Couperus daarvoor zeker in aanmerking komen. Het was een gedachte die in het Couperus Museum opkwam. In het Multatulihuis zullen ze daar ongetwijfeld iets anders over denken.

nieuws

Couperuspenning 2015 voor Frans van der Linden

De Couperuspenning 2015 gaat naar neerlandicus Frans van der Linden. Hij ontving de bronzen penning op 10 juni, de 152ste geboortedag van Louis Couperus, in het aan de schrijver gewijde museum in Den Haag.

De uitreiking van de penning volgde op de onthulling van een ánder bronzen object: een plaquette met de beeltenis van Elisabeth Couperus-Baud, die op initiatief van Van der Linden voor het museum werd vervaardigd. Het gaat om een kopie van een in 1903 gemaakt medaillonportret van de beeldhouwer Pier Pander.

Ook bezorgde Frans van der Linden de bloemlezing ‘O, gouden, stralenshelle fantazie!’ Bloemlezing uit de poëzie van Louis Couperus. Het eerste exemplaar van deze uitgave in de Prominent Reeks van uitgeverij Tiem werd vanmiddag in het museum aangeboden aan schrijver en Couperusliefhebber Bart Chabot.

De Couperuspenning is een gezamenlijk initiatief van het Louis Couperus Genootschap en het Louis Couperus Museum, en wordt sinds 2006 ongeveer jaarlijks toegekend aan een persoon die zich op buitengewone wijze heeft ingezet om de nagedachtenis aan Louis Couperus levend te houden.

http://www.louiscouperus.nl/frans-van-der-linden-ontvangt-couperuspenning-2015/

nieuws

Couperus' poëzie besproken op radio 1

Zaterdag 6 juni werd Frans van der Linden geinterviewd in het programma Taalstaat op Radio 1. Het ging over de poezie van Couperus waaruit hij een bloemlezing samenstelde. Verschenen onder de titel O, gouden, stralenshelle fantazie!. Als deel 24 van de PROMINENT-reeks.

http://www.radio1.nl/item/295723-De-Taalschat:-De-poëzie-van-Couperus.html