Omslag_Vestdijk.jpg

S. Vestdijk: Gepassioneerd wikken en wegen

 

 

Deze bundel getuigt van Vestdijks “duizendvoudige tong”, van zijn niet te evenaren veelzijdigheid als essayist, criticus, recensent en polemist. Zijn verzamelde muziekessays beslaan 10 delen; essays en artikelen over andere onderwerpen werden gebundeld in boeken met onvergetelijke titels als  De glanzende kiemcel, De leugen is onze moeder, Zuiverende kroniek, Lier en lancet, Muiterij tegen het etmaal, De Poolse ruiter, Voor en na de explosie. Het eeuwige telaat en Gestalten tegenover mij. Ruim 700 stukken werden niet gebundeld, wat gelijk staat aan 10 tot 15 delen dundruk. Noch de overheid noch uitgevers waren bereid een dergelijke omvangrijke editie mogelijk te maken.

Uit het ongebundelde kritische en beschouwende literaire werk is nu een noodzakelijke representatieve bloemlezing samengesteld die recht doet aan vele aspecten van de criticus en essayist Vestdijk.

Vestdijk beschikte als geen ander over een vlijmscherp analytisch vermogen. Daarenboven was hij even nieuwsgierig naar de dichteres Emily Dickinson van wie nog niemand in Nederland gehoord had, als naar de meestervervalser Han van Meegeren die hij in een Amsterdams café sprak. Enthousiast toonde hij zich over de eerste werken van Anna Blaman, W.F. Hermans, Gerard Reve, Leo Vroman en Hugo Claus en opgetogen was hij over buitenlandse auteurs, over bijvoorbeeld  Kafka, Thomas Mann, Ernest Hemingway, Henry Miller, Graham Greene, Camus, Sartre en Simone de Beauvoir. Hij bracht verslag uit over zijn leeservaring, nadat hij eerst diep in hun werk was ‘ondergedoken’.

Bij het schrijven had Vestdijk altijd de lezer voor ogen die volgens hem ‘recht had op genot’, dat wilde zeggen dat hij de lezer zijn humor en zijn persoonlijk standpunt niet onthield. ‘Zijn onze lezers niet ons kroost, waartegenover wij verplichtingen hebben,’ schreef hij aan de dichter Marsman. Tot zo’n verplichting rekende hij dat zijn essayistisch werk origineel moest zijn. Het schrijven van een essay was voor hem een vorm van ‘gepassioneerd wikken en wegen’.

Deze bloemlezing telt zes afdelingen waarvan er twee gewijd zijn aan de schrijver zelf, in de vorm van interviews en in de vorm van enkele essays waarin Vestdijk met enige verwondering ingaat op zijn eigen werk.

Inleiding, verantwoording en register doen recht aan Vestdijks essayistische en kritische bijdragen aan de Nederlandse literatuur die geenszins gedateerd zijn.

Wim Hazeu. Biograaf van Vestdijk.

 

 

UITVERKOCHT. ALLEEN NOG ALS E-BOOK LEVERBAAR

ISBN: 978-94-92395-07-8

Aantal pagina's: 340

Prijs: € 14,5   

nieuws

Cadeau voor bibliotheken

De Vestdijk Kring heeft 100 exemplaren van 'Gepasioneerd wikken en wegen', een bloemlezing uit de verspreide essays van S. Vestdijk, aan de Nederlandse bibliotheken geschonken.

Naast romancier en dichter was Simon Vestdijk een begenadigd en bewonderd essayist. Hoewel er tal van essays zelfstandig en gebundeld zijn verschenen is een groot aantal belangwekkende ‘verspreide essays’ tot op heden niet gebundeld. In deze leemte voorziet de nieuwe bundel met een vijftigtal essays, kritieken en interviews. Zij vormen een prachtige ingang op dit belangrijke onderdeel van het werk van Simon Vestdijk.

De bundel is verschenen bij uitgeverij Prominent en is, na een aantal zeer positieve recensies, vrijwel uitverkocht bij de boekhandel.

Bij zijn afscheid als directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in 2014 heeft Hans van Velzen, tevens voorzitter van de Vestdijkkring, zijn afscheidscadeau bestemd als basis voor de totstandkoming van dit boek. De Vestdijkkring heeft, ter promotie van de kennis van het werk en het leven van Simon Vestdijk, vervolgens besloten om dit boek gratis aan 100 bibliotheken aan te bieden. NBD Biblion ondersteunt dit initiatief van harte en heeft daarom de kosten van het inwerken en beschrijven voor haar rekening genomen.

 

recensie

Kees 't Hart in De Groene over S. Vestdijk

Terecht dat deze bundel van niet eerder verzamelde essays van S. Vestdijk nu verscheen. (...) Het hoogtepunt vormen zijn beschouwingen over literatuur. (...) Geschaterd heb ik ten slotte, over Vestdijks introductie van het begrip 'romanpersoneel'. 'Ja natuurlijk, het zijn werknemers, je moet ze te vriend houden, af en toe prikkelen, nooit te erg bestraffen. Zolang ze maar niet gaan staken.'

De hele recensie: 

Zie ook:

pdf icon  Kees 't Hart over Vestdijk.pdf  

nieuws

Maarten Moll over Vestdijk

'Laten we hem weer tot leven wekken door zijn essays te lezen', aldus Maarten Moll in Het Parool van 22 september 2016.

 

 

Zie ook:

pdf icon  Maarten Moll over Vestdijk.pdf  

nieuws

Lampje aan en lees Vestdijk

Stefan Ruiters in zijn column op de website van Literair Nederland:

Vestdijk was een meester in het vrijwel direct scherp neerzetten van personages en entourage. Ga er even voor zitten, in de avond, als het donker is, tv uit, mobiel weg, lampje aan en lees.

Lees de hele column:http://www.literairnederland.nl/lampje-aan-en-lees/

nieuws

Het literatuurplein

Aandacht voor Vestdijk op het literatuurplein:

http://www.literatuurplein.nl/nieuwsdetail.jsp?nieuwsId=3914

nieuws

Peter Buwalda over Vestdijk

Peter Buwalda verbleef een nacht in het huis van Vestdijk aan de Torenlaan in Doorn. In De Volkskrant doet hij verslag van zijn ervaringen en gedachten.

Het huis komt te koop. Wie koopt het en maakt er een blijvend monument van voor een van de grootste schrijvers die Nederland ooit heeft gekend? Een schrijvershuis, zoals het huis van Roland Holst in Bergen?

http://www.volkskrant.nl/boeken/opstaan-en-naar-bed-gaan-met-simon-vestdijk~a4378202/?hash=cf63b76de288b83596362995a166b74961e87795

recensie

Photo3_inner_8-264-997-264-9-574-998-572.jpg

Arjen Fortuin: Een geweldig boek

In NRC Handelsblad van 16 september schrijft Arjen Fortuin over 'Gepassioneerd wikken en wegen' van S. Vestdijk. Hij noemt het een geweldig boek en roept alle boekhandelaren in Nederland op er een stapel van op de toonbank te leggen en niemand te laten ontsnappen

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/15/leg-vestdijk-op-de-toonbank-en-laat-niemand-ontsnappen-4296065-a1521757

nieuws

Boeken over boeken

De website 'boeken over boeken' besteedt aandacht aan een nieuwe uitgave van PROMINENT, Gepassioneerd wikken en wegen', verspreide essays en kritieken van S. Vestdijk. De teksten zijn geselecteerd en van een prachtige inleiding voorzien door Dick van Vliet, Flip Hammann en Wilbert van Walstijn. Vestdijk-biograaf Wim Hazeu: 'Dit is een noodzakelijke representatieve bloemlezing die recht doet aan de vele aspecten van de criticus en esayist Vestdijk. Hij beschikte als geen ander over een vlijmscherp anaytisch vermogen.'

http://boekenoverboeken.com/index.php/gepassioneerd-wikken-en-wegen-essays-van-simon-vestdijk/

recensie

Carel Peeters in VN over 'Gepassioneerd wikken en wegen'

'Wie zich zo onomwonden weet uit te spreken, kan beter niet vergeten worden', aldus Carel Peeters in Vrij Nederland (2 september 2016). Peeters las de nieuwe uitgave van uitgeverij PROMINENT: Gepassioneerd wikken en wegen, verspreide essays en kritieken van S. Vestdijk, bezorgd door Dick van Vliet, Flip Hammann en Wilbert van Walstijn.

Hier leest u het hele verhaal: https://www.vn.nl/waarom-we-vestdijk-nog-steeds-moeten-lezen/

nieuws

Feestelijke presentatie 'Gepassioneerd wikken en wegen'

Op 10 september in de Amsterdamse OBA een feestelijke presentatie van de verspreide essays van S. Vestdijk: 'Gepassioneerd wikken en wegen'. Om 15.00 uur in de Vestdijkzaal. Iedereen van harte welkom

PROGRAMMA

15.00 uur - Welkom door Hans van Velzen – voorzitter van de Vestdijkkring

15.05 uur - Toelichting op de bezorging van de bloemlezing door Dick van Vliet

15.20 uur - “Ken uw klassieken” Schrijfster Sana Valiulina geeft haar reactie op de bundel

15.35 uur - De platenkast van Simon Vestdijk. Dick Vestdijk vertelt over de platencollectie van zijn vader en laat een aantal fragmenten horen. In de OBA is een kleine tentoonstelling te zien van de originele platenhoezen uit de enorme verzameling van Simon Vestdijk

15.50 uur - “Schrijvers die nog maar namen lijken” Auteur Daniël Rovers geeft een reactie op de bundel in het licht van de rol van Simon Vestdijk in de literaire overlevering

16.05 uur - Overhandiging van het eerste exemplaar van “Gepassioneerd wikken en wegen” aan Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Openbare Bibliotheek Amsterdam

16.15 uur – Afsluiting met aansluitend een drankje en de gelegenheid om de bundel aan te schaffen en de tentoonstelling van de platencollectie van Simon Vestdijk te bezichtigen