38._Verre_Prinses.jpg

Chrétien Breukers: Voor de verre prinses

De titel van deze bundel brieven over en rondom gedichten is een citaat van de meest romantische Nederlandse dichter J. Slauerhoff (1898-1936).

In briefvorm schrijft Chrétien Breukers over gedichten van onder anderen Gerrit Achterberg, H.H. ter Balkt, Anneke Brassinga, Frans Brudé, Herman de Coninck, Hans Faverey, Luuk Gruwez, Lucebert, Paul van Ostaijen en Vestdijk. De brieven vormen een geheel en hebben een samenhang, omdat ze gericht zijn aan een geliefde die onbereikbaar is, of dreigt te worden: een belangrijk thema van Slauerhoff

Chrétien Breukers wil aantonen dat goede gedichten tijdloos zijn én van alle tijden. Gedichten uit onze eeuw raken gedichten aan uit de vorige. Voor de verre prinses brengt dichters dichter bij de lezers en lezers, al of niet in de stemming van verliefdheid, dichter bij de poëzie. (Wim Hazeu)

ISBN: 9789492395139

Aantal pagina's: 84

Prijs: € 14,9   

recensie

Voor de verre prinses: een aparte bundel

De recensent van de bibliotheken schreef een mooie recensie over 'Voor de verre prinses' van Chrétien Breukers. 'Een aparte bundel die meer biedt dan een 'gewone' poëziebundel.'

De hele bespreking:  

Zie ook:

pdf icon  Biblion Prinses 2.pdf  

recensie

The Post Online over 'Voor de verre prinses'

Hans van Willigenburg op The Post Online over 'Voor de verre prinses' van Chretien Breukers: 'Het is moeilijk niet een tikje weemoedig te worden tijdens de lezing van ‘Voor de verre prinses’. Niemand is onvervangbaar, maar de manier waarop Breukers zijn favoriete gedichten aait en in de watten legt, in combinatie met zijn rijke ervaring in de poëziewereld van de afgelopen dertig jaar, levert een kleinood op dat vrijwel niemand anders had kunnen schrijven. Voor je het weet bestaat de Nederlandse poëzie alleen nog uit een nimmer versagende lopende band met keurig in elkaar gepuzzelde gedichtenbundels, aan het eind waarvan een academicus klaar staat met een goedkeuringsstempel. ‘Voor de verre prinses’ herinnert ons eraan dat poëzie baat heeft bij de soms redeloze dan wel sentimentele dweepzucht van een liefhebber als Breukers.'

De hele recensie: http://cult.tpo.nl/2017/06/22/verre-prinses-aanbidt-chretien-breukers-oogappel-andermans-gedichten/

recensie

Meander Magazine over Voor de verre prinses

Hans Franse op Meandermagazine.net over Voor de verre prinses van Chretien Breukers: "Ik heb het tweemaal achter elkaar gelezen en dat doe ik niet snel. (...) Ik zou elke poëzieliefhebber die oprecht geïnteresseerd is in het beter leren lezen, aanraden dit boek te kopen. Het is ook typisch zo’n boekje dat je cadeau kunt geven aan bijvoorbeeld je geliefde. Het kan ook voor leraren die de poëzie aan het hart gaat, fungeren als een blaasbalg waarmee de liefde tot de poëzie weer tot vlammen wordt aangeblazen. Het is ook een ontdekkingstocht. Zeer aanbevolen."

Voor de hele bespreking: http://meandermagazine.net/wp/2017/06/nestwarmte/

recensie

Recensie op Poezie-Leestafel van Voor de Verre prinses

Mooie recensie van Willeke van der Vlist op de website van poezie-leestafel:

'Voor de verre prinses is een wonderlijke en wonderschone bloemlezing. .... waardoor je als lezer onontkoombaar denkt “schreef iemand voor mij maar zulke brieven”. Maar wij gewone stervelingen zullen het met deze bundel moeten doen. Eentje om naast je bed te leggen om zo nu en dan gedichten of brieven te herlezen. Het is een bundel geworden waarvan je zin krijgt om weer meer poëzie te lezen. Of brieven te schrijven. Of lief te hebben. Of allemaal tegelijk. Een aanrader dus...'

http://www.poezie-leestafel.info/c-breukers

nieuws

Voor de verre prinses in NRC Handelsblad

In NRC Handelsblad van 5 mei 2017 signaleerde Margot Pol Voor de verre prinses van Chrétien Breukers:

‘Liefste Maanfontein, lieve Blooskoningin, lief Leesbeest, mooiste Onmooie.’ In Voor de verre prinses, citaat van de ‘meest romantische dichter’ J. Slauerhoff (1898-1936) schrijft Chrétien Breukers aan een onbereikbare liefde, maar wel een die hem vroeg of hij haar wilde schrijven over zijn lievelingsgedichten in het Nederlands. Breukers maakte er een heel boek van en verbond gedichten van grote Nederlandse dichters niet alleen aan die liefde, maar ook aan elkaar.

Alleen de vermelde verkoopprijs is fout: geen € 19,90 maar € 14,90. Een meevaller.

Zie ook:

pdf icon  page.pdf