omslag_Sander_Bink.jpg

Briefwisseling

Auteur: Henri van Booven en Hendrik de Vries

Briefwisseling tussen de Groningse dichter en De Ploeg-schilder Hendrik de Vries (1896-1989) en de schrijver en Couperusbiograaf Henri van Booven (1877-1964) in de jaren vijftig. Het zijn levendige, tot nu toe onbekend gebleven, kunstenaarsbrieven over Van Boovens oude vrienden Louis Couperus en de door De Vries bewonderde kunstenaar Carel de Nerée tot Babberich, maar ook over schrijvers als Slauerhoff, Reve, Blaman, Vestdijk en Bomans en over de grote passie van De Vries en Van Booven: de Spaanse dans en muziek.

Henry van Booven en Hendrik de Vries: Briefwisseling. Verzorgd en ingeleid door Sander Bink

ISBN: 9789079272341

Aantal pagina's: 132

Prijs: € 14,95   

nieuws

Henri van Booven speelde grote rol in rugby- en cricketwereld

Henri van Booven (1877–1964) was een schrijver en journalist, die in de Nederlandse literatuur vooral bekend is als de eerste biograaf van Louis Couperus (Leven en Werken van Louis Couperus, 1933). Veel minder bekend is dat Henri van Booven ook een enthousiast sportman was. Hij maakte tussen 1909 en 1916, en later nogmaals tussen 1926 en 1937, deel uit van het bestuur van de Nederlandse Cricket Bond. In 1932 was hij medeoprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Rugby Bond (NRB). Hij vervulde deze functie tot 1938 en werd daarna tot Erevoorzitter benoemd. De Nederlandse Rugby Bond heeft ter herinnering aan haar erevoorzitter op 9 februari 2014 op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam de bestaande instructie- en vergaderzaal van het NRCA omgedoopt tot Henri van Booven Conference Room. In deze zaal werden ook twee vitrines onthuld met daarin een klein deel van de kostbare rugby memorabilia uit de rijke geschiedenis van de Nederlandse Rugby Bond. De permanente tentoonstelling is toegespitst op het leven en werk van Henri van Booven. http://nieuws.rugby.nl/een-blik-terug-geeft-trots-en-kracht-om-door-te-gaan/

 

Onlangs verscheen in de Prominent-reeks een door Sander Bink samengesteld boekje met de briefwisseling tussen Henri van Booven en de Groningse dichter en De Ploeg-schilder Hendrik de Vries (1896-1989).

Meer informatie is te vinden op http://www.boekendingen.nl/wp-nieuws/?p=16140 

Meer weten over Henri van Booven? Lees: Het leven van Couperus-biograaf Henri van Booven
Cricket, Congo en Couperus. http://www.louiscouperus.nl/publicaties/artikelen/cricket-congo-en-couperus/

Over de briefwisseling tussen Henri van Booven en Hendrik de Vries:

http://www.boekenoverboeken.com/?p=9223

http://www.literairnederland.nl/2013/11/19/henri-van-booven-en-hendrik-de-vries-briefwisseling/

http://www.tzum.info/2013/10/recensie-henri-booven-hendrik-vries-briefwisseling/

Sjoerd van Faassen recenseerde in Den Haag Centraal (15 november 2013) de briefwisseling tussen Henry van Booven en Hendrik de Vries, verzorgd door Sander Bink. 'Zelden zal een onverwachtere combinatie als die van Henri van Booven, bekend als biograaf van Louis Couperus, met de dichter Hendrik de Vries te zien zijn geweest. Toch wisselden zij vanaf 1951 tien jaar lang een aantal brieven. Hun grootste gemene deler was de jong gestorven Haagse schilder Carel de Neree tot Babberich.

Beide briefschrijvers verkeerden in hun creatieve nadagen. De adequaat geannoteerde correspondentie, die drieentwintig brieven omvat en in juli 1962 tot stilstand komt, gaat niet heel diep, maar geeft toch aardige informatie over De Nere, over de reizen naar Spanje die De Vries in de jaren dertig had ondernomen en over de nooit uitgegeven roman 'Aan stille wateren' die Van Booven in de jaren vijftig over zijn jeugdjaren in Den Haag wilde schrijven en waarin De Neree een belangrijke rol zou spelen. 

recensie

All art is quite useless

'All art is quite useless' is een uitspraak van Oscar Wilde die de redactie van de weblog rond1900.nl zich als lijfspreuk heeft aangemeten. Een van de redacteuren, Sander Bink, las Hofstad van Joh. W. Broedelet, een sleutelroman uit 1909. Hij schreef er een enthousiaste recensie over. Maar Sander Bink is bevooroordeeld, want ook hij behoort tot de auteursstal van de PROMINENT-reeks. 'U begrijpt dus wel dat een volstrekt objectieve beoordeling van een en ander een beetje lastig is. Dan gooi ik bij dezen die pretentie uit het raam om vol enthousiasme het zojuist verschenen deel aan te kondigen.' Zijn recensie is te lezen op http://rond1900.nl/?p=19357

recensie

Tzum Literaire weblog

Tzum Literaire weblog was er als de kippen bij op de briefwisseling tussen Henri van Booven en Hendrik de Vries te recenseren. De recensie is van de hand van Doeke Sijens http://www.tzum.info/2013/10/recensie-henri-booven-hendrik-vries-briefwisseling/?utm_campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_source=twitter