In de vroege verhalen van Dylan Thomas (1914-1953) herkennen we toch vooral de dichter - in de obsessieve verbeeldingskracht, het koortsachtige ritme en de donkere binnenwereld.

Later wordt zijn schrijfstijl directer en toegankelijker. De verhalen die dat opleverde laten Thomas op zijn best zien: scherpe waarneming van simpele situaties met eeuwigheidswaarde.

Vertaler Bert Meelker stelde deze bloemlezing samen. 'Het zijn maar wat kruimels, deze kleine selectie van Thomas-verhalen. Maar echte kruimels en mooie kruimels, en herleesbare en bijna slijtvaste kruimels.'

Vertaald door Bert Meelker

ISBN: 9789079272440, aantal pagina's: 204

De gedichten van Dylan Thomas (1914-1953) spreken inderdaad sterk tot de verbeelding van de aandachtige lezer. Het zijn geen gemakkelijke gedichten, eerder ‘cryptisch’, vooral door het soort beeldspraak dat hij toepast, want die is dikwijls heel moeilijk – zo niet onmogelijk – te duiden.

Dylan Thomas besefte dat, en ried de lezer aan bij de letterlijke betekenis te blijven en dan de associaties die zich opdringen hun werk te laten doen, zoals die, naar zijn zeggen, ook bij hemzelf werden opgeroepen. De Nederlandse vertaling houdt zich aan de typerende zinscon­structies en de diverse dichtvormen. 

Deze chronologisch geordende keuze van veertig gedichten bevat ongeveer een kwart van de door Thomas gepubli­ceerde poëzie en volgt zo de boeiende ontwikkelingen in zijn thematiek en techniek.

ISBN: 9789079272518, aantal pagina's: 160

Het beroemde stemmenspel van Dylan Thomas in een vertaling van Cornelis W. Schoneveld.