Dit boek van Karel Wasch is een poging de mens te vinden achter het masker van de dronkenlap, clown en poete maudit Dylan Thomas (1914-1953) Een aantal van zijn gedichten en korte verhalen werden klassiekers, waarmee hij zich een plaats verwierf onder de grote Angelsaksische auteurs van de 20ste eeuw. Hoe is het mogelijk dat een auteur, die zo getalenteerd was, zo'n puinhoop van zijn leven maakte? Karel Wasch, publicist, dichter en biograaf gaat in dit boek op zoek naar het antwoord.

ISBN: 9789079272433, aantal pagina's: 172

Brendan Behan (1923-1964) neemt in de Ierse en Engelstalige literatuur een unieke plaats in. Zijn toneelstukken waren vaak een aanklacht tegen de burgerlijkheid en gezapigheid. Ook schreef hij liederen die in z'n stukken werden geïntegreerd.

Zijn roman Borstal Boy is een van de eerste verslagen van het leven van een jonge gevangene in een opvoedingsgesticht. De hoofdpersoon weet de kunst van het leven te leren tegen de achtergrond van de sombere instituten waartoe hij is veroordeeld. 

Behan stierf jong, hij leefde het leven en genoot met volle teugen, zoals in zijn werk naar voren komt. Maar dat leven richtte hem tegelijkertijd te gronde, zijn karakters overleven.

ISBN: 9789492395122, aantal pagina's: 140