Privacyverklaring

Uitgeverij Prominent, gevestigd te Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De uitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De uitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om de door u bestelde boeken af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De uitgeverij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De uitgeverij verkoopt uw gegevens niet aan derden  Voor de financiële afhandeling werken wij samen met: Mollie BV, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem daartoe contact op met de uitgeverij via info@uitgeverijprominent.nl.