In 1572 richtten Spaanse soldaten een slachting aan onder de burgerij van Naarden. Ooggetuige was de leraar, humanist en geschiedschrijver Lambertus Hortensius (±1500-1574).

In rake bewoordingen vertelt hij hoe de Spaanse soldaten ten tijde van de 80-jarige oorlog tot deze gruweldaad kwamen. Niemand anders kon de angst en wanhoop van de burgers van Naarden overtuigender onder woorden brengen dan Lambertus Hortensius. Hij schreef zijn verslag in het Latijn, zoals toen gebruikelijk was.

De tekst werd voor het eerst in het Nederlands vertaald en gepubliceerd in 1866 door de hoogleraar klassieke talen Petrus Hofman Peerlkamp en notaris Albertus Perk. Op die vertaling was heel veel aan te merken.

Dr. W.A. Boekelman heeft de Latijnse tekst vanuit de oorspronkelijke bron nu opnieuw vertaald en toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse lezer.

Het boek wordt afgesloten met een korte levensbeschrijving van die bijzondere rapporteur Lambertus Hortensius.

Dit verhaal van moord, doodslag en angst is zo huiveringwekkend vanwege de voorbeelden die wij kennen uit de tegenwoordige tijd.

ISBN: 9789079272600, aantal pagina's: 106