Vertaald uit het Frans en ingeleid door Frans van der Linden.

J.R. Couperus (1816-1902), de vader van Louis, was een artistiek man. Hij schreef gedichten in het Frans en componeerde walsen en ballades. In zijn gedicht Souvenirs d’un vieux père blikt hij terug op de opvoeding van zijn kinderen en zijn leven als hoge bestuursambtenaar in Indië. Het gedicht wordt voorafgegaan door een autobiografische schets. Het geheel is een mooi portret van een ‘Indische’ Hagenaar die gedwongen was te leven tussen twee vaderlanden.

 

ISBN: 9789079272310, aantal pagina's: 84