Vertaald en ingeleid door Guus Swuste

Het korte gedicht van de Nei Ye (Innerlijke Ontwikkeling) is de eerste tekst die woorden gaf aan het ontluikende individualisme in China, zoals de Griekse filosofie dat omstreeks dezelfde tijd in Europa deed. De Nei Ye is ouder dan de Dao De Jing. Veel onderwerpen die hierin behandeld worden zijn in de Nei Ye in een proto-stadium aanwezig. Het landschap dat hiermee geschetst wordt is even wijds en intens. De nadruk ligt op de innerlijke geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de individuele mens. In de Nei Ye komen ook voor het eerst begrippen naar boven, die zich zouden ontwikkelen tot de basisprincipes van de Chinese geneeskunst.  De Nei Ye is hiermee een brontekst voor een beter begrip van het Daoïsme en de kijk op het leven van Chinezen in het algemeen.

Guus Swuste (1952) is beeldend kunstenaar en restaurator van antieke houten objecten en heeft in zijn werk op een praktische manier kennis gemaakt met, naar later bleek, Daoïstische principes. De integratie van deze geestelijke waarden in het alledaagse leven kan hij dus uit eigen ervaring onderschrijven. 

ISBN: 9 789079 272419, aantal pagina's: 118