Jacobus Craandijk (1834-1912) was in het dagelijkse leven doopsgezind predikant. Vandaag de dag is hij beter bekend als de schrijver van Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Ze verschenen tussen 1875 en 1888 in acht kloeke delen. Hij deed daarin verslag van zijn voettochten door geheel Nederland. Het toegankelijke, originele, informatieve en beeldende taalgebruik van de wandelende dominee geeft de lezer van nu een mooi beeld van Craandijks tijd en van zijn beleving van landschap, dorpen, steden en natuur. Hij noemde zijn werk ‘een monument van verdwijnend Nederland’.
 
In dit boek, het eerste deel van de Glorieusserie van Craandijk, staan de verslagen van drie wandelingen die Craandijk in Baarn en omgeving maakte. Het is nadrukkelijk geen echte wandelgids, maar wel een historische gids langs locaties uit het verleden waarvan onverwachts toch veel moois bewaard blijkt te zijn gebleven. Dat bewijst deze uitgave van nostalgie en verbazing. Met slechts kleine aanpassingen in de spelling, en met veel impressies op oude ansichtkaarten, weet Craandijk heden ten dage de lezer geboeid mee te nemen op een reis door de tijd. Het is niet moeilijk om al lezend 'in den geest' met de dominee mee te wandelen.
 
Meer informatie over Jacobus Craandijk is te vindenop www.jacobuscraandijk.nl

ISBN: 9 789492 395061, aantal pagina's: 168