Onder de duizenden zeerovers in het archief van Arne Zuidhoek komen slechts 43 vrouwen met naam en toenaam voor. In dit boek tref je elf levensbeschrijvingen aan van vrouwen die met piraterij in hun levensonderhoud hebben voorzien.

Eventuele gaten in hun biografie heeft Arne Zuidhoek met zijn eigen fantasie opgevuld. Uit zijn fantasie zijn ook de portretten van de dames ontsproten, die elk hoofdstuk larderen.

ISBN: 9789079272556, Aaantal pagina's: 166