De Vestdijkkroniek is een belangrijke bron voor de studie van de auteur S. Vestdijk (1898-1971).  Wilbert van Walstijn, lange tijd hoofdredacteur van de Vestdijkkroniek, heeft twintig artikelen uit veertig jaargangen geselecteerd, die tezamen een goed en breed beeld geven van deze grote schrijver als dichter, romancier, essayist en criticus. Dit boek brengt Vestdijk weer onder de aandacht van een breed lezerspubliek. Als inleiding uitermate geschikt voor lezers die zich meer in het oeuvre van deze grootmeester van de Nederlandse literatuur.


ISBN: 9789079272303, aantal pagina's: 226