Dylan Thomas: Gedichten

€ 16,95

De gedichten van Dylan Thomas (1914-1953) spreken inderdaad sterk tot de verbeelding van de aandachtige lezer. Het zijn geen gemakkelijke gedichten, eerder ‘cryptisch’, vooral door het soort beeldspraak dat hij toepast, want die is dikwijls heel moeilijk – zo niet onmogelijk – te duiden.

Dylan Thomas besefte dat, en ried de lezer aan bij de letterlijke betekenis te blijven en dan de associaties die zich opdringen hun werk te laten doen, zoals die, naar zijn zeggen, ook bij hemzelf werden opgeroepen. De Nederlandse vertaling houdt zich aan de typerende zinscon­structies en de diverse dichtvormen. 

Deze chronologisch geordende keuze van veertig gedichten bevat ongeveer een kwart van de door Thomas gepubli­ceerde poëzie en volgt zo de boeiende ontwikkelingen in zijn thematiek en techniek.

ISBN: 9789079272518, aantal pagina's: 160