Albert Weijman: Zie!, waarom mensen dichten

€ 19,95

Bioloog en dichter Albert Weijman kan de wereld om hem heen nog maar met één oog waarnemen, maar hij is daardoor véél beter gaan zien. Aandachtiger. Wat ooit gewoon leek werd héél bijzonder, avontuurlijk en mysterieus. Zijn alledaagse kijk op de wereld veranderde. Zijn noodzaak om gedichten te willen schrijven dwingender. Zijn beleving van tijd vertraagde. Zijn respect voor mededieren nam toe. Zijn visie op het leven. Zijn gedachten over de onsterfelijke dood en het verdampen van het menselijke ego.

Albert’s verhelderend geschreven gedichtenboek ‘Zie!, waarom mensen dichten verhaalt in tien thema’s van zijn veranderende kijk op de wereld. Velen zullen na het lezen van Zie! misschien zelf een oogje willen gaan dichtknijpen. Problemen lijken dan minder groot. Natuurlijk blijft twijfelen tegenstrijdig, maar toch begrijpelijk. Zo beschouwd wordt de bestemming van reizen reizen en de zin van leven leven. Zie! Waarom? In Albert’s oog is en blijft het een wonder wanneer mensen met eigen ogen een toeval onbedoeld zien veranderen in bedoeling.

Kunnen zien is een feest. Zen is zien met innerlijke ogen!

ISBN: 978-94-92395214, aantal pagina's: 160