Corrado Hoorweg: In de schaduw van Pan Saturnius

€ 25,00

Archeoloog en dichter Coen Stibbe (1925), alias Corrado Hoorweg, ontmoette Wolfgang Frommel in de winter van 1943-1944. “Toen ik op een late middag (het werd al donker) in een boekhandel aan de Keizersgracht aan het rondsnuffelen was, verscheen daar plotseling in de deuropening een figuur die mij meteen fascineerde. Hij droeg een donkere wintermantel, een baskische baret op zijn lange haardos en een wandelstok met een zilveren knop, die ik voor een doodshoofd aanzag. Maar bovenal trof mij zijn gezicht: een adelaarsneus, een gewelfd voorhoofd, een krachtige, maar harmonisch oplopende kinlijn, en gloedvolle ogen, die tegelijk scherp keken en een ongewone, vrije wijsheid uitstraalden. Er was op dat moment niemand anders in die ruime winkel. Wat er toen gebeurde, herinner ik mij alleen nog vaag: de vreemdeling kwam naast mij staan en keek, zonder een woord te zeggen, met mij in hetzelfde boek dat voor mij lag. Zijn vinger wees op iets dat daar stond. Toen verdween hij, loste op in het niets leek het, want ik zag of sprak hem niet meer. Maar thuisgekomen zei ik tegen mijn moeder: ‘Vandaag heb ik een mens gezien’. Zij begreep dat niet: er zijn toch zoveel mensen?! Was mij een visioen of een werkelijkheid overkomen?”

Het boek In de schaduw van Pan Saturnius. Het verhaal van een Duits-Nederlandse vriendschap in de jaren 1944-1986 bevat een dubbelportret. Het is, zoals de auteur schrijft: ‘De geschiedenis van het samengaan van een oudere en een jongere man, zogezegd van een vader en een zoon’.

ISBN: 9789492395146, aantal pagina's: 310